Uwaga!

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w „Polityce cookies”. Rozumiem i akceptuję warunki korzystania z serwisu.

Bank Gospodarstwa Krajowego Gwarancja de minimis PLD

 • Change font size

Co to znaczy „de minimis”?

De minimis to:

 • najprostsza forma pomocy publicznej dopuszczona przepisami Unii Europejskiej, wprowadzona przepisami prawa polskiego,
 • forma pomocy nie wymagająca notyfikowania Komisji Europejskiej,
 • limit pomocy dla jednego przedsiębiorcy w roku podatkowym, w którym udzielana jest pomoc i w dwóch poprzedzających latach podatkowych wynosi 200.000 EUR (dla klientów działających w branży transportowej limit pomocy wynosi 100.000 EUR).
 • w przypadku gwarancji pomoc de minimis stanowi 13,33% kwoty udzielonej gwarancji.

Dla kogo?

Gwarancja de minimis PLD może być udzielona klientowi spełniającemu łącznie poniższe kryteria:

 1. będącemu mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą, zgodnie z definicją unijną:
 2. który nie prowadzi działalności w obszarach wykluczonych (art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 379 z dnia 28.12.2006 r.),
 3. kwota wnioskowanej pomocy de minimis (13,33% kwoty gwarancji) nie może przekraczać dopuszczonych norm intensywności pomocy (200.000 EUR i 100.000 EUR w branży transportowej w skali 3 lat; sposób wyliczenia wartości pomocy: kwota gwarancji w PLN x 13,33% x średni kurs EUR NBP z dnia udzielenia gwarancji),
 4. kredytobiorca nie znajduje się w trudnościach finansowych, czyli posiada w ocenie banku kredytującego zdolność kredytową,
 5. nie jest wpisany do systemu BR (Bankowy Rejestr) lub innego, dedykowanego przedsiębiorcom.

 

Dzięki temu z kredytowania będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy nie mają długiej historii prowadzenia działalności gospodarczej, mają krótką historię kredytową lub nie posiadają własnych zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

Na jaki cel?

Gwarancją mogą być objęte nowo udzielane wszelkie kredyty obrotowe (nieodnawialne, odnawialne, w tym także kredyty w rachunku bieżącym), ale również istniejące zaangażowania przedsiębiorców np. w przypadku podwyższania kwoty kredytu, odnawiania zaangażowania na kolejny okres kredytowania.

 

Ile?

Kwota gwarancji nie może przekroczyć 60% wartości kapitału kredytu i jednocześnie 3,5 mln PLN. Gwarancja nie obejmuje odsetek od kredytu ani żadnych innych prowizji czy opłat.

 

Na jaki okres?

Gwarancje mogą być udzielana na okres do 2 lat i 3 miesięcy.

 

Za ile?

Dla gwarancji udzielonych w roku 2013, za pierwszy rok obowiązywania gwarancji prowizja za wydanie gwarancji wynosi 0,0%. BGK zakłada, że prowizja za drugi rok gwarancji wynosić będzie 0,5%.

Zabezpieczenie

Zabezpieczenie gwarancji na rzecz BGK stanowi weksel własny In blanco kredytobiorcy.

Korzyści

Korzyści z uzyskania gwarancji de minimis PLD to:

 • możliwość uzyskania kredytu nawet przez przedsiębiorców z krótkim stażem na rynku, bez historii kredytowej, bez dostatecznych własnych zabezpieczeń,
 • niski koszt ustanowienia zabezpieczenia kredytu i gwarancji,
 • minimum formalności – wystarczą standardowe dokumenty wymagane przez Bank do oceny zdolności kredytowej.
 • cała procedura przyznania gwarancji de minimis BGK przeprowadzana jest przez Bank kredytujący.

 

Zobacz również:

Polub nas na Facebook

PROMOCJE - Tutaj warto zaglądać!