Uwaga!

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w „Polityce cookies”. Rozumiem i akceptuję warunki korzystania z serwisu.

Bank Gospodarstwa Krajowego Gwarancja de minimis PLUS

 • Change font size

Co to znaczy „de minimis”?

De minimis to najprostsza forma pomocy publicznej dopuszczona przepisami Unii Europejskiej, wprowadzona przepisami prawa polskiego, nie wymagająca notyfikowania Komisji Europejskiej. Limit pomocy dla jednego przedsiębiorcy w roku podatkowym, w którym udzielana jest pomoc i 2 poprzedzających latach podatkowych wynosi 200.000 EUR (dla klientów działających w branży transportowej limit pomocy wynosi 100.000 EUR). W przypadku gwarancji pomoc de minimis stanowi 13,33% kwoty udzielonej gwarancji.

 

Czym jest gwarancja de minimis PLUS?

Gwarancja de minimis PLUS łączy w sobie gwarancję de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego oraz poręczenie funduszu poręczeniowego. Nie jest możliwe udzielenie gwarancji przez BGK bez udzielenia poręczenia przez fundusz poręczeniowy i odwrotnie. Gwarancja BGK stanowi 60% kwoty kredytu nieodnawialnego/ limitu kredytu odnawialnego, zaś poręczenie funduszy poręczeniowych - 20% kwoty kredytu/limitu.

Dla kogo?

Gwarancja de minimis PLUS może być udzielona klientowi spełniającemu łącznie poniższe kryteria:

 1. będącemu mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcom, zgodnie z definicją unijną:
 2. który nie prowadzi działalności w obszarach wykluczonych (art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 379 z dnia 28.12.2006 r.),
 3. dla którego kwota wnioskowanej pomocy de minimis (13,33% kwoty gwarancji) nie powoduje przekroczenia dopuszczonych norm intensywności pomocy (200.000 EUR i 100.000 EUR w branży transportowej w skali 3 lat; sposób wyliczenia wartości pomocy: kwota gwarancji w PLN x 13,33% x średni kurs EUR NBP z dnia udzielenia gwarancji),
 4. nie znajduje się w trudnościach finansowych -> posiada w ocenie banku kredytującego zdolność kredytową,
 5. nie jest wpisany do systemu BR (Bankowy Rejestr) lub innego, dedykowanego przedsiębiorcom,

 

Z kredytowania mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy nie mają długiej historii prowadzenia działalności gospodarczej, mają krótką historię kredytową lub nie posiadają własnych zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

Na jaki cel?

Gwarancją de minimis PLUS mogą być objęte kredyty obrotowe (nieodnawialne, odnawialne, w tym także kredyty w rachunku bieżącym).

 

Ile?

Wysokość gwarancji de minimis PLUS wynosi 80% wartości kapitału kredytu (gwarancja BGK 60% + poręczenie funduszu poręczeniowego 20%).  Gwarancja de minimis PLUS nie obejmuje odsetek od kredytu ani żadnych innych prowizji czy opłat.

 

Maksymalna kwota kredytu wynosi 1 mln PLN.

 

Na jaki okres?

Gwarancje de minimis PLUS mogą być udzielana na okres do 27 miesięcy.

 

Za ile?

Dla gwarancji de minimis PLUS udzielonych w roku 2013, za pierwszy rok obowiązywania gwarancji prowizja za wydanie gwarancji wynosi 0,0%. Prowizja za drugi rok gwarancji wynosić będzie 0,5%. Stawka za poręczenie wynosi 1,99% za roczny okres obowiązywania.

 

Łączny koszt gwarancji de minimis PLUS wynosi:

 • 0,49% kwoty zabezpieczenia w 2013 r.,
 • 0,87% kwoty zabezpieczenia w następnych latach.

Zabezpieczenie

Zabezpieczenie gwarancji de minimis PLUS na rzecz BGK stanowi weksel własny in blanco kredytobiorcy.

Korzyści

 • możliwość uzyskania kredytu nawet przez przedsiębiorców z krótkim stażem na rynku, bez historii kredytowej, bez dostatecznych własnych zabezpieczeń.
 • niski koszt ustanowienia zabezpieczenia (m.in. brak opłat za rozpatrzenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia).
 • minimum formalności – wystarczą standardowe dokumenty wymagane przez Bank do oceny zdolności kredytowej.
 • cała procedura przyznania gwarancji de minimis PLUS przeprowadzana jest przez Bank kredytujący.

 

Zobacz również:

Polub nas na Facebook

PROMOCJE - Tutaj warto zaglądać!