Uwaga!

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w „Polityce cookies”. Rozumiem i akceptuję warunki korzystania z serwisu.

Konta bieżące

 • Change font size

konto vip-4Konta bieżące przeznaczone są dla osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a także organizacji społecznych, politycznych, zawodowych, fundacji i stowarzyszeń.

Opłata za otwarcie kont bieżących wynosi 0zł.

Opłata za uruchomienie usług Banku Elektronicznego E-B@nk wynosi 0 zł.

 

W ramach kont bieżących Klient Banku otrzymuje:

 

Dzięki kontom bieżącym Klient Banku otrzymuje ułatwiony dostęp do:

 • Kredytów inwestycyjnych i obrotowych z niskim oprocentowaniem
 • Odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym
 • Szerokiego wachlarza form ubezpieczeń
 • Możliwości uzyskania dodatkowych Gwarancji i Poręczeń

 

Szanowny Kliencie przypominamy,
zakładając konto w NBS w Rakoniewicach otrzymujesz gwarancję bezpieczeństwa swoich gromadzonych środków pieniężnych, ponieważ środki gromadzone na kontach w naszym banku gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

NBS w Rakoniewicach daje do dyspozycji następujące konta:

 • Rachunki bieżące – służą do gromadzenia środków pieniężnych oraz do przeprowadzenia rozliczeń związanych z prowadzoną działalnością
 • Rachunki pomocnicze – służą do gromadzenia środków pieniężnych na wyodrębnione, określone cele.

 

Szanowny Kliencie przypominamy,
zakładając konto w NBS w Rakoniewicach otrzymujesz gwarancję bezpieczeństwa swoich gromadzonych środków pieniężnych, ponieważ środki gromadzone na kontach w naszym banku gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Konta bieżące i pomocnicze przeznaczone są dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

 

Opłata za otwarcie kont bieżących wynosi 0zł.

 

Założenie rachunku
Otwarcie konta bieżącego następuje na podstawie Umowy o prowadzenie rachunków bankowych.

Do Umowy winny zostać dołączone (w zależności od osobowości prawnej):

 • Dokument potwierdzający tożsamość właściciela
 • Dokumenty stwierdzające uzyskanie osobowości prawnej lub
 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub
 • Koncesja lub
 • Oświadczenie o podjęciu działalności gospodarczej, która nie podlega zgłoszeniu do ewidencji, ani nie wymaga uzyskania koncesji
 • Dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych
 • Zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego REGON
 • Decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP
 • Inne dokumenty wymagane przez Bank.

 

Szanowny Kliencie przypominamy,
zakładając konto w NBS w Rakoniewicach otrzymujesz gwarancję bezpieczeństwa swoich gromadzonych środków pieniężnych, ponieważ środki gromadzone na kontach w naszym banku gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

facebook bok