Uwaga!

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w „Polityce cookies”. Rozumiem i akceptuję warunki korzystania z serwisu.

Kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału (CSK)

  • Change font size

Cel kredytu

Kredyt CSK może sfinansować zakup użytków rolnych, przy czym:

  • powierzchnia utworzonego gospodarstwa rolnego nie może być mniejsza od średniej powierzchni UR w danym województwie ogłoszonej na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, obowiązującej na dzień złożenia wniosku o kredyt,
  • kupowana nieruchomość zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania gminy musi mieć przeznaczenie rolnicze,
  • max powierzchnia użytków rolnych utworzonego lub powiększonego przy udziale kredytu gospodarstwa rolnego - 300 ha,
  • kredyt nie może finansować tej części wartości zakupu użytków rolnych, która przewyższa kwotę stanowiącą iloczyn średniej ceny rynkowej użytków rolnych w danym województwie ustalonej na podstawie danych GUS, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o kredyt i wielkości powierzchni zakupionych użytków rolnych.
  • w okresie ostatnich 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o kredyt, zakup tych użytków rolnych nie mógł być objęty pomocą ze środków publicznych. 

 

Źródła dochodu

Prowadzona działalność gospodarcza.

 

Okres kredytowania

Okres od udzielenia kredytu do całkowitej jego spłaty wraz z odsetkami, nie może być krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 10 lat.

 

Prowizja i opłaty

Prowizja w wysokości od 2%.

 

Oprocentowanie

Oprocentowanie zmienne w wysokości – WIBOR 3M plus marża 3,00% w stosunku rocznym.

 

Stopa WIBOR – liczona w stosunku rocznym, wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym; ustalana jest w każdy dzień roboczy o godzinie 11.00 czasu warszawskiego.

 

Stopa referencyjna WIBOR 3M obliczany jest jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek. Stopa referencyjna podawana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i obowiązuje przez okres następnego miesiąca.

 

Od 01.03.2021 r. WIBOR 3M wynosi 0,21%

W porównaniu do poprzedniego miesiąca, stopa procentowa nie uległa zmianie.