Uwaga!

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w „Polityce cookies”. Rozumiem i akceptuję warunki korzystania z serwisu.

Kredyt PFPK Limit w RB

 • Change font size

facet2 pfpk 300Kredyt PFPK Limit w RB udzielany jest na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej i powiększenie kapitału obrotowego. Jeśli więc potrzebujesz kapitału, by sprawnie funkcjonować, to ten kredyt jest dla Twojej firmy.

 

Kredyt PFPK Limit w RB (Limit w rachunku bieżącym) udzielany jest podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy, zaliczanych do sektora Mikro oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP):

 • w kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR,
 • w kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR,
 • w kategorii MŚP średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub całkowuty bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.

 

Dla kogo przeznaczony jest kredyt

Kredyt PFPK  Limit w RB przeznaczony jest dla Klientów, którzy prowadzą rachunek bieżący w NBS w Rakoniewicach od co najmniej 6-ciu miesięcy - Bank może od tego wymogu odstąpić w przypadku przeniesienia rachunku z innego banku (z udokumentowaną 6-cio miesięczną historią rachunku, a w przypadku działalności charakteryzującej się sezonowością, 12-sto miesięczną historią), posiadających zdolność kredytową.

 

Źródła dochodu

Przy ubieganiu się o Kredyt PFPK Limit w RB źródłem dochodu jest dokumentacja z prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Cel kredytu

Kredyt PFPK Limit w RB przeznaczony jest na pozyskanie środków obrotowych na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Wysokość kredytu

 • Minimalna kwota kredytu - 2.000 zł.
 • Maksymalna kwota kredytu odnawialnego - 30% wpływów na rachunek (liczonych z ostatnich 12 miesięcy), jednak do kwoty nie wyższej niż 30.000 zł.
 • Przy udzieleniu kredytu do kwoty 5.000 zł nie jest wymagana zgoda współmałżonka.

 

Okres kredytowania

Maksymalny okres kredytowania - 36 miesięcy, przy czym każdorazowo po okresie 12 miesięcy następuje automatyczne odnowienie limitu kredytowego na kolejne 12 miesięcy, bez konieczności spłaty kredytu, na podstawie przedstawionych dokumentów finansowych i pozytywnej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz weryfikacji obrotów na rachunku.

 

Prowizja i opłaty

Z Kredytem PFPK Limit w RB powiązana jest prowizja w wysokości:

 • Prowizja od przyznanego limitu wynosi 1% oraz za odnowienie na każdy kolejny okres 12 miesięcy 1% przyznanego limitu. Prowizja płatna jest jednorazowo w chwili uruchomienia środków kredytowych za cały okres kredytowania.
 • Prowizja za gotowość finansową - 2% w stosunku rocznym, od kwoty niewykorzystanego przyznanego limitu.

 

Oprocentowanie

Dla Kredytu PFPK Limit w RB obowiązuje oprocentowanie stałe w wysokości 6% w stosunku rocznym.

 

Zabezpieczenie

Zabezpieczenie dla kwoty kredytu do 100.000 zł obligatoryjnie:

 • poręczenie przez PFPK - 60% wnioskowanej kwoty kredytu,
 • ubezpieczenia na życie - 40% wnioskowanej kwoty kredytu.

 

Realizacja Kredytu

Forma i sposób wypłaty Kredytu PFPK Limit w RB - dokonywanie operacji w formie gotówkowej lub bezgotówkowej na rachunku (w ciężar przyznanego limitu kredytowego).