Uwaga!

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w „Polityce cookies”. Rozumiem i akceptuję warunki korzystania z serwisu.

Historia

  • Change font size

Z ustaleń Komisji Historycznej Centralnego Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych w Warszawie wynika, że Bank Ludowy w Rakoniewicach powstał w 1869 roku. Miasto liczyło wówczas ponad 2 tys. mieszkańców, a członkami powołanego towarzystwa kredytowo-pożyczkowego były aż 444 osoby. Rakoniewice znane były w mikroregionie jako miejscowość kiełkująca przetwórstwem spożywczym i rzemiosłem wyrobów zdobniczych, zwłaszcza choinkowych lub okazyjnych. Kolejnym ważnym wydarzeniem, które datuje się na 01.01.1894 roku, w działalności banku było założenie Miejskiej Kasy Oszczędności. W tej formule placówka doczekała okupacji niemieckiej. Czas wojny zamknął jej czynności; majątek został zagrabiony i zajęty przez Niemców.

 

Placówka ożyła w marcu 1948 roku pod nazwą Komunalna Kasa Oszczędności Powiatu Wolsztyńskiego, Oddział w Rakoniewicach. Funkcję pierwszego jej kierownika sprawował Antoni Walorczyk. Bez autonomii, skazana na wykonywanie poleceń Ministerstwa Skarbu, które preferowało bez- i małorolnych gospodarzy, z ograniczeniem poczynań nawet małych prywatnych wytwórców, przeczekała trzy lata marazmu branżowego i bez żadnego zysku własnego.

 

25.10.1948 roku, znów pod szyldem Banku Ludowego, w rakoniewickich bankowcach świta nadzieja na przełamanie impasu. 22.12.1948 roku. Walne Zgromadzenie powołuje Radę Nadzorczą, ta zaś Zarząd zwany członkowskim. Prezesem Zarządu został Franciszek Kosicki. Rejestracja Gminnej Kasy Spółdzielczej w Rakoniewicach odbywa się 29.04.1949 roku w Sądzie Okręgowym, Oddział Handlowy w Lesznie (RSA nr 22). Przemianowany na Gminne Kasy Spółdzielcze, z nowym statutem wzorcowym, Bank próbuje swych sił w innej rzeczywistości bytowej Polaków. Od 06.04.1952 roku nastają cztery lata całkowitego podporządkowania się nakazom Banku Rolnego w Wolsztynie, jednostce nadrzędnej, głównie kontrolnej, mniej finansującej.

 

W październiku 1956 roku przywrócono tutejszej Kasie Spółdzielczej prawo do gromadzenia oszczędności na rachunek własny. W 1957 roku, z chwilą powołania Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych, rakoniewicka Kasa włącza się w jej szeregi. Faktem jest wzrost udziałowców i członkostwa, także z warstw pozarolniczych. Dla placówki oznacza to większy kapitał udziałowy i obrotowy, narastanie depozytów pieniężnych, liczniejsze posługiwanie się czekami czy dogodnym obrotem bezgotówkowym. Rentowność Kasy rosła, rosły zatem i jej tzw. czyste nadwyżki. Baczne oko władz Kas Spółdzielczych wspiera w owym czasie Centralny Związek Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych. Od 1974 roku bieżącą politykę ekonomiczną prowadzi powtórnie Bank Rolny jako centrala finansująca jednostki mu podległe, w tym i naszą Spółdzielnię. Funkcję Centralnego Związku Spółdzielni Oszczędnościowo Pożyczkowych ograniczono do spraw reprezentacji, szkoleń i promocji, tudzież pośrednictwa między placówkami bankowymi i ministrem finansów.

 

Już następny rok (1975) przynosi novum w krajowej bankowości. Między innymi reforma administracyjna podziału terytorium państwa, bez powiatów, spowodowała, że ze scalenia aparatu i majątku Banku Rolnego i Centralnego Związku Spółdzielni Oszczędnościowo Pożyczkowych powstaje Bank Gospodarki Żywnościowej. Sytuacja ta sprzyja rakoniewickim bankowcom. Wiążąc się rychło z poznańskim oddziałem BGŻ nabywają jeszcze większe prawo do działalności depozytowo-kredytowej. Za tym idzie zwiększenie etatów pracowniczych. Zmienia się nazwa na Bank Spółdzielczy jako terenowe ogniwo BGŻ.

 

Bank Spółdzielczy w Rakoniewicach wykonuje zadania zlecone, jak i świadczy swoje usługi dla stałych i napływających coraz liczniej klientów, przede wszystkim rolników indywidualnych o dużym areale rolnym, rzemieślników, instytucji państwowych, powoli niewielkich inwestorów. W roku 1986 funkcję Prezesa Zarządu obejmuje Marcin Matysiak. 20.01.1990 roku na mocy ustawy BGŻ traci funkcję Centralnego Związku Spółdzielczego. Nie ma już uprawnień do lustracji banków spółdzielczych, a jego powinowactwo z BS-ami opiera się na dobrowolnych umowach o współpracy finansowej, rozliczeniowej, kredytowej, szkoleniowej i technicznej. Powiązanie tutejszego BS z BGŻ trwa do 1995 roku.

 

Po 20 latach współpracy Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Rakoniewicach podjęło decyzję o przystąpieniu do Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. w Poznaniu. Bank ten, zwany Regionalnym koncentruje środki pieniężne właśnie dla BS-ów, zapewnia im płatniczą płynność, umożliwia udzielanie większych kredytów niż posiadany kapitał własny przez BS-y oraz bezpieczne funkcjonowanie. Od 25.01.1996 roku Prezesem Zarządu Banku zostaje Mirosław Stachowiak. Z dniem 30.11.1997 roku nastąpiło połączenie banków spółdzielczych z Rakoniewic i Wolsztyna. Od tego czasu bank działa pod nazwą Bank Spółdzielczy Ziemi Rakoniewicko-Wolsztyńskiej w Rakoniewicach. Po trzech latach, tj. 31.10.2001 roku zostaje przyłączony w szeregi ww. placówki Bank Spółdzielczy w Zbąszyniu. Ze względu na rozszerzony zakres działania zostaje również zmieniona nazwa banku na Nadobrzański Bank Spółdzielczy w Rakoniewicach. Placówka rakoniewicka jest centralą banku, natomiast placówki w Wolsztynie i Zbąszyniu są oddziałami.

 

2009-08-15

Relacja z Obchodów 140-lecia NBS Rakoniewice

facebook bok